Obchodní podmínky a Provozní řád kempu

Camping Lacona Pineta - Kemp pro vaši dovolenou na ostrově Elba

Obchodní podmínky a Provozní řád kempu

1. Rezervační podmínky:

a)Rezervace se stane platnou pouze po obdržení potvrzující zálohy. Výšku záloh najdete na webových stránkách www.campinglaconapineta.com a na informační brožuře – ceníku;

b) Po obdržení vaší zálohy, vám bude vystaveno potvrzení o jejím obdržení z naší strany a vaše místo tímto bude zamluveno definitivně. Potvrzení vám bude zasláno e-mailem, pokud jste provedli rezervaci přes internet. Při rezervaci po telefonu, faxem nebo poštou, obdržíte výše zmíněné potvrzení společně s ceníkem a provozním řádem kempu na kontaktní adresu vámi uvedenou při rezervaci.

2. Platební podmínky:

a) V den příjezdu je nezbytné doplatit předem zbytek částky za pobyt. V případě nedoplacení předem si vedení kempu vyhrazuje právo klienta neubytovat. V případě zpoždění příjezdů nebo odjezdů v předstihu se platba nevrací.

3. Storno podmínky, zpoždění příjezdu, odjezd v předstihu:

a) Případné zrušení rezervace nebo zpoždění příjezdu je nezbytné oznámit e-mailem, faxem, doporučeným dopisem nebo telegramem. Datum dne odeslání informace o dané skutečnosti bude rozhodující pro vrácení zálohy.

Vrácení zálohy bude posuzováno následovně: Pokud klient oznámil zrušení rezervace minimálně 30 dní před plánovaným příjezdem, tak mu bude vráceno 50% ze zaplacené zálohy. Pokud vedení kempu obdrží informaci o zrušení pobytu po této lhůtě, zákazník nemá nárok na vrácení zálohy.

b) V případě že by došlo ke stornu rezervace ze strany samotného kempu, klientovi bude vrácen dvojnásobek uhrazeného zálohového poplatku.

c) Rezervované bungalovy a plácky pro kempování jsou k dispozici k převzetí klientům do 24 hodiny večer v den plánovaného příjezdu, s výjimkou situace kdy klient oznámí posunutí času příjezdu v předstihu.

Po uplynutí výše stanovené doby, smlouva automaticky pozbývá právní platnosti a vedení má bez jakéhokoli závazku nárok na disponování s pozemkem kempu a bungalovy podle svého uvážení. Klient ztrácí nárok na vrácení zálohového poplatku.

4. Provozní řád kempu:

Hosté kempu jsou povinni řídit se následujícím provozním řádem:

1)Hosté kempu mají povinnost přihlásit se při příjezdu na recepci, vyplnit registrační formulář a předložit osobní dokumenty.

2) Hosté jsou si povinni pozorně hlídat osobní věci. Vedení kempu nenese zodpovědnost za ztráty osobních předmětů ponechaných bez dozoru, čí za případné škody. Doporučujeme využití služby úschovy v našich bezpečnostních schránkách.

3) Je přísně zakázáno ničit rostliny a vybavení a rozdělávat oheň na území parku (po domluvě s vedením je možné organizovat barbecue).

4) Od 23 hodiny večerní do 08.30 hodin ráno a od 13 do 15 hodin odpoledne je nutno dodržovat v areálu kempu klid. V průběhu výše uvedených hodin je zakázáno zpívat, hrát na hudební nástroje a mít zapnuté rádio, či televizi.

5) Automobily a motocykly mohou vjíždět do areálu kempu pouze pro výklad a náklad zavazadel od 08.30 do 13.00 a od 15.00 do 23.00.

6) Všechny automobily a motocykly musí být zaparkovány na zvláště vyhrazeném parkovišti.

7) Každý den v odpoledních hodinách je možné si vyzvednout osobní poštu na Recepci.

8) Je přísně zakázáno prát prádlo, umývat nádobí a jiné předměty v umývadlech na toaletách. V koupelnách je také přísně zakázáno koupat zvířata.

9) Je zakázáno obsadit stanem, karavanem nebo obytným automobilem větší prostor, než byl přidělen.

10) V den odjezdu jsou návštěvníci kempu povinni přenechat prostor pro kempování do 12:00 hodin.

11) Ubytování v bungalovech je možné pouze od 18:00 v den příjezdu a je třeba je uvolnit maximálně do 12:00 v den odjezdu.

12) Používání kuchyně a vybavení bungalovů je vyhrazeno pouze hostům v nich ubytovaným.

13) Vynášení jakéhokoli vybavení čí příslušenství mimo bungalovy je přísně zakázáno.

14) Vedení má právo vyzvat k opuštění kempu kohokoli kdo poruší pravidla tohoto Provozního řádu

5. Závěrečné ustanovení:

a) Pro situace nezmíněné v předešlých bodech provozního řádu se výslovně odkazujeme na ustanovení Občanského zákoníku a v každém případě na platné předpisy a místní zvyklosti.

Kalkulace ceny pobytu

Přehled služeb

  • Bazén
  • Restaurace
  • Bar
  • Mini-Market
  • Prádelna
  • Parkování
  • Wifi
  • Půjčovna kol
  • Domácím zvířatům vstup povolen

Camping Lacona Pineta se neustále snaží o zlepšování kvality svých služeb.

Kompletní nabídka služeb!

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!

+39 0565964322 Každý den od 8 - 22 h

NOVINKY ROKU 2016

Pojistěte se na dovolenou

Chalet Superior

KLIMATIZOVANÉ BUNGALOVY